КаФом, Вігортем-S, СТА Стимулянт-4, Етаборо для позакореневих підживлень озимих - це найвищий результат при максимальній рентабельності

Правильне застосування препаратів від іспанської компанії Меристем для осінніх позакореневих підживлень, яке базується на особливостях фізіології рослин, етапах їх розвитку, комплексному захисті від хвороб, шкідників та бур’янів, з урахуванням балансу живлення рослин у конкретних ґрунтово-кліматичних умовах значно посилює стійкість озимих до суворих зимових факторів, є фундаментом реалізації максимального генетичного потенціалу озимих культур.

Особливо великого значення використання КаФомів, Вігортему - S, СТА Стимулянту-4 та Етаборо для позакореневих підживлень озимих набуває у несприятливих погодно-кліматичних умовах нинішнього року, коли технологічними втручаннями можна оптимізувати розвиток озимини до настання періоду зимового спокою, що є основою формування майбутнього врожаю.

Морфологічною особливістю озимого ріпаку є те, що генеративні органи ця рослина формує в осінній період циклу розвитку. Тому, для повноцінної закладки фундаменту майбутнього врожаю бажані сприятливі за зволоженням та температурними показниками умови. Рослини повинні мати належне живлення, захист від хвороб, шкідників та бур’янів. Особливістю сезону нинішнього року є нестача вологи на значній території держави через яку ріпак взагалі не було доцільно сіяти. Там де випали опади і сходи отримали, подальший період росту відбувався за повної відсутності опадів з високими температурами, атмосферною та ґрунтовою посухами. Як наслідок ситуація з розвитком рослин озимого ріпаку безпосередньо залежала від кількості опадів та дуже відрізняється по регіонах держави. Враховуючи стан розвитку рослин агрономи можуть суттєво впливати на подальший ріст і розвиток рослин. На  допомогу технологам компанією Меристем створено ряд високоефективних препаратів. Для рослин озимого ріпаку, які мають від шести і більше листків наступила чергова, важлива, критична фаза осіннього розвитку. В цей час осінньої вегетації потрібно приділяти значну увагу подальшому розвитку озимого ріпаку в зв’язку з тим, що починаючи з названого періоду рослини закладають майбутні гілки та генеративні органи. Виважений підхід повинен бути також при виборі морфо-регуляторів особливо тих, які містять у своєму складі хлор. У несприятливих умовах такі морфо-регулятори можуть викликати пригнічення утворення майбутніх органів урожаю або привести до редукування уже закладених генеративних органів. Навіть при використанні високоякісних, малотоксичних морфо-регуляторів фунгіцидної дії рослини зазнають значного навантаження в зв’язку з перебудовою фітогормонального апарату на користь синтезу цитокінінів замість синтезу речовин ауксиноподібної дії. Використання морфо-регуляторів покращує зимову витривалість озимого ріпаку не пригнічуючи фотосинтезу, впливає на синтез пластичних речовин, які формують розвиток кореня та потовщують кореневу шийку, забезпечують повноцінне утворення генеративних органів, зупиняючи ріст рослин у висоту з витягуванням над землею точки росту, що веде до втрати цукрів та різко знижує зимостійкість рослин. На цьому етапі розвитку озимого ріпаку, для нівелювання стресу, посилення фотосинтезу,  зняття навантаження на рослини від морфо-регулятора, велике значення має позакореневе внесення антистресантів Вігортему – S у дозі 100,0-200,0 г/га, або СТА Стимулянту-4 у дозі 150-300 мл/га.  Зазначені препарати можна вносити, як окремо так і в бакових сумішах разом з морфо-регулятором та інсектицидними препаратами. Приблизно за місяць до припинення осінньої вегетації озимого ріпаку є доцільним позакореневе внесення Етаборо - препарату, що містить бор у нетоксичній для рослин органічній формі та повторного внесення Вігортему – S у дозі 100,0 г/га. БОР застосований  у цей період посилює транспорт цукрів з листя до кореневої шийки і цим сприяє посиленню стійкості рослин у важкий зимовий період. Залежно від інтенсивності росту та розвитку культури, часто в цей період виникає також повторна потреба у внесенні морфо-регулятора.

Принципово протилежною буде технологія застосування препаратів від компанії МЕРИСТЕМ на слабо розвинених посівах озимого ріпаку. На таких площах з метою прискорення наростання вегетативної маси рослин озимого ріпаку потрібно використовувати, як основний рушій цього процесу препарат КаФомЦинк у дозі 1,5-2,5 л/га у баковій суміші з Вігортемом – S або СТА Стимулянтом-4 враховуючи стан розвитку рослин і погодно-кліматичні умови на фоні одночасного, або наступного застосування фунгіцидних морфо-регуляторів.

Для озимих зернових культур велике значення має допосівна обробка насіння препаратами від компанії Меристем, що особливо підкреслювалось у попередніх публікаціях по цій тематиці. Проте зважаючи на умови нинішнього сезону, що характеризуються критичним дефіцитом вологи на переважній більшості території України отримати повноцінно розвинуті рослини у оптимальний календарний період буде проблематично. Запізнення зі сходами та відставання від оптимального розвитку рослин озимої зернової групи не даватиме повноцінно формуватись вузловим кореням озимих культур, та утворити рослинам на момент припинення осінньої вегетації один-два стебла другого порядку в результаті кущення, які є основою майбутнього врожаю. З метою посилення перебігу енергетичних процесів та підсилення фотосинтезу і, як наслідок прискорення кущення та формування вторинної кореневої системи озимих злаків, доцільно починаючи з 3х-4х листків культури вносити препарат КаФомЦинк у дозі 1,0-1,5 л/га, та препарат Вігортем – S у дозі 80,0 – 100,0 г/га.

На площах з оптимально розвинутими рослинами озимих зернових, у період їх кущення, разом з інсектицидом для боротьби з цикадами та попелицями, які є переносниками вірусних захворювань для нормалізації розвитку рослин, покращення фосфорного живлення у період пониження температури, ґрунту та посилення зимостійкості культури доцільно застосувати КаФомЦинк у дозі 0,75-1,0 л/га, та Вігортем – S у дозі 80,0 г/га.

Для підвищення стійкості рослин проти несприятливих погодних умов, посилення фотосинтезу велике значення для озимих мають також позакореневі підживлення сульфатами магнію та калію.

Зазначені у статті препарати є ефективними засобами впливу на рослини. Вони реально покращують стан рослин, ведуть до підвищення їх опору несприятливим факторам зовнішнього середовища, підвищують ефективність використання рослинами основних добрив, покращують якість та збільшують врожайність сільськогосподарських культур. Єдина вимога використання таких продуктів - це правильне їх застосування. При застосуванні прогресивних технологій завжди будуть актуальними слова відомого вченого-ґрунтознавця Д. М. Прянишникова, якому належить фраза: «Надлишком добрив не можна замінити нестачу знань.»

Компанія ТОВ «ПлантаГрупп» офіційний представних в Україні іспанської компанії «МЕРИСТЕМ» завжди рада співпраці з товаровиробниками та готова допомогти своїм колегам і партнерам по бізнесу.

 

В. М. Тарасюк

16.09.2016 р.